Laatste Nieuws

Triest bericht.

Zondagavond bereikte ons het bericht dat ons bestuurslid en vice voorzitter Pierre Ritzervelt na een kort ziekbed is overleden. Pierre maakte, sinds zijn terugkeer in zijn geboortedorp Mheer in 2003, 13 jaar als bestuurslid deel uit van onze vereniging. Pierre stak zijn trots zijn op zijn vereniging niet onder stoelen of banken. Als vereniging zijn wij Pierre veel dank verschuldigd en zullen hem tijdens onze activiteiten missen. Namens de vereniging wensen wij zijn vrouw Nellie en verdere familie heel veel sterkte en kracht om dit grote verlies te verwerken. Een bestuursafvaardiging brengt dinsdag 13 september as. een bezoek aan de familie.
Pierre zal as. Zaterdag (17 september) om 10.30 uur met korpseer begraven worden. Pierre is in uitvaartcentrum Walpot te Eijsden. Afscheid nemen kan daar op donderdag- en vrijdagavond.

Uitvaart Pierre Ritzervelt

As. Zaterdag wordt bestuurslid Pierre Ritzervelt met korpseer begraven. Wij verzamelen om 09.30 uur in de harmoniezaal waar het verdere verloop medegedeeld wordt.

Programma:
Om 09.45 uur afmarcheren met stille trom richting sterfhuis.
Om 10.00 uur vertrek aan sterfhuis. Marsen: Adieu Mes Amis en Mater Mea.
In de kerk zullen plaatsen gereserveerd worden voor ons.
Tijdens de mis spelen we de processiemars “La St. Hubert”.
Na de mis spelen we op het kerkhof “Blijf mij nabij” en aansluitend wordt de Last post geblazen.
Aansluitend zullen wij een laatste groet brengen aan het stoffelijk overschot en marcheren we af richting dorpsplein waar de vereniging wordt ontbonden.


Meer nieuwsberichten »Deze website is eigendom van Koninklijke Harmonie St. Cecilia Mheer | Ontwerp door Huub Habets