Harmonie St. Cecilia > Ledenberaad

Ledenberaad
Het ledenberaad bestaat uit een aantal (5-10) vertrouwensleden: spelende leden van het harmonie-korps. Het beraad is dusdanig samengesteld dat de diverse vertrouwensleden een zo goed mogelijke vertegenwoordiging garanderen van de diverse groepen leden in de harmonie (leeftijd, man/vrouw, diverse instrumentengroepen).

De vertrouwensleden gelden als aanspreekpunt voor hun achterban, de spelende leden van de harmonie, bij vragen of problemen van allerlei aard. De bedoeling is, om zulke vragen en problemen informeel en op basis van collegialiteit door te kunnen spreken zonder dat daar zware bestuurlijke procedures aan te pas komen. Ook zullen vertrouwensleden zelf initiatieven tot gesprekken nemen als ze daartoe aanleiding zien.

De gesprekken zijn vertrouwelijk. De daarin ter sprake gebrachte problematiek kan echter, indien dat nuttig lijkt, ter sprake worden gebracht in het ledenberaad dat de vertrouwensleden gezamenlijk voeren. Het ledenberaad kan besluiten bepaalde kwesties geanonymiseerd onder de aandacht te brengen van bestuur of dirigent. Ook omgekeerd kunnen bestuur en dirigent het ledenberaad, of bepaalde vertrouwensleden, benaderen. Naast aanspreekpunt om problemen te signaleren en te ontscherpen wil het ledenberaad ook graag vraagbaak, ideeŽnbus en doorgeefluik zijn voor verbeteringsvoorstellen en verbeteringsinitiatieven.


Deze website is eigendom van Koninklijke Harmonie St. Cecilia Mheer | Ontwerp door Huub Habets