Lof der jury voor slagwerkensemble Fanfare St. Gertrudis Sint Geertruid

 

Onder de vlag van de Muziekfederatie Limburg Zuid West, vond op vrijdag 22 maart in de Harmoniezaal te Mheer het 22e drumbandtreffen plaats, georganiseerd door de plaatselijke Koninklijke Harmonie St. Cecilia.

Er waren 6 podiumoptredens.

Aan vijf deelnemende korpsen werd een juryrapport met punten en predikaten toegekend. De drumband van Fanfare St. Blasius Cadier en Keer o.l.v. Eric Crauwels deed buiten mededinging mee.

De uitslag in punten en predikaten.

Bondsjurylid Rob Janssen oordeelde als volgt:

 

Drumband Harmonie Berggalm Noorbeek o.l.v. Bert Offermans 78 punten: ruim voldoende.

Drumband Harmonie St. Laurentius Bemelen o.l.v. Bert Offermans 76 punten: ruim voldoende.

Klaroenkorps Harmonie Amicitia Banholt o.l.v. Michèl Smeets 85 punten: zeer goed.

Slagwerkensemble Fanfare St. Gertrudis Sint Geertruid o.l.v. Etiënne Houben 90 punten: zeer goed met lof der jury.

Slagwerkgroep Koninklijke Harmonie St. Cecilia Mheer o.l.v. Patrick De Bie 80 punten: goed.

 

Voor de podiumoptredens in de Mheerder Harmoniezaal was van begin tot eind ruime belangstelling. De aanwezigen genoten volop van alle optredens en beloonden dat met een waarderend applaus.

Opvallend was het aantal en de grote variëteit in instrumenten, waardoor op- en afbouw podium de nodige  tijd vergde.

 

Een van harte dankjewel en proficiat aan alle deelnemers, hun instructeurs en tambour-maitres.

 

In 2019 wachten nog de volgende federatieve activiteiten:

* het 60e Concerttreffen op 12 en 13 april in Paviljoen Berggalm te Noorbeek;

* de 44e Mars- en Showwedstrijden op 1 september “Op gen Hei” aan de Molenweg 14 in Banholt.

 

Verblijft,

met muzikale en federatieve groet,

 

Bestuur Koninklijke Harmonie St. Cecilia Mheer