Met ontroering en grote dankbaarheid voor wat hij heeft betekend, hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons zeer gewaardeerd erelid en oud-beschermheer

Baron Degenhard de Loë

"D'r Baron" maakte sinds 1960 deel uit van onze vereniging als beschermheer en de laatste periode als erelid. Dit jaar zou hij zijn 60 jarig jubileum vieren. Een korte periode is hij ad interim-voorzitter van onze vereniging geweest. Na het overlijden van “de Barones” in 2017 wilde hij, ondanks zijn zwakke gezondheid, in zijn kasteel blijven wonen, alwaar hij vrijdag 7 augustus op 89-jarige leeftijd vredig is ingeslapen.  We houden hem in gedachten als een aimabel en betrokken persoon die als beschermheer en kasteelheer van zeer grote betekenis was voor onze vereniging en de gemeenschap van Mheer. Nooit hebben wij vergeefs een beroep op hem mogen doen.

Wij wensen zijn zonen en de overige familie heel veel sterkte met het dragen van dit grote verlies.

Bestuur, beschermheer, erevoorzitter, ereleden, eredirigent, dirigent, instructeur, leden en steuncomité

Koninklijke Harmonie St. Cecilia Mheer.