De jeugd heeft de toekomst! De harmonie bouwt aan de toekomst, door het aanbieden van een gedegen jeugdopleiding. Voorop staat het plezier in het musiceren, kwaliteit van de opleiding én het ontwikkelen van een band tussen de leden.

Opleidingscommissie

In 2024 bestaat deze commissie uit Annemiek Berndsen (bestuurslid), Celina Andrien en Charlotte Dobbelstein. De opleidingscommissie heeft als taak om de opleidingstrajecten te coördineren en het leerlingenorkest Mherimba te begeleiden. Onderhoudt de contacten met leerlingen en ouders. Als ook met de docenten. Het bestuur kan gevraagd/ ongevraagd worden geadviseerd over opleidingsaspecten. Het opleidingsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd, medio het jaar. Dan wordt ook een nieuwe begroting opgesteld. Fondsenwerving/subsidie/acties (Raboclubsupport-Speculaasactie-Flessenactie) De opleidingscommissie houdt zich ook bezig met middelenwerving voor de muziekopleiding.

Opleidingstrajecten

01. Muziekmaatjes; kinderen uit groep 3 gaan muziek ontdekken (docent Lisan van Proemeren) . Geen eigen bijdrage.

02. Spelenderwijs; kinderen uit groep 4 krijgen een basis muziekleer (docent Lisan van Promeren). Dit project is i.s.m. harmonie Banholt en Noorbeek. Geen eigen bijdrage. Na Spelenderwijs kan de leerling de les vervolgen in de Rijksmuziekacademie (RMA) in ’s Gravenvoeren, of bij de eigen opleiding van de harmonie.

03. Kunstacademie Voeren Riemst; eigen bijdrage €60,- per leerling (jonger dan 18 jaar) per jaar

04. Maattraject: muziekopleiding in eigen beheer Harmonie (Niet bij RMA) instrumentlessen + Muziektheorie (docent Lisan van Proemeren) danwel enkel instrumentlessen: eigen bijdrage 310,- per leerling per jaar

05. Maattraject enkel Muziektheorie (excl. instrumentlessen) eigen bijdrage: 60,- per leerling per jaar

Lesmaterialen

De leerling krijgt te leen: een instrument, of (in geval van slagwerk) oefenpadje en trommelstokken en een pupiter. Inschrijving Opleidingscommissie hanteert een inschrijfformulier, hierop wordt per leerling ingevuld n.a.w. gegevens, eigen bijdrage, materialen te leen. Hierop staan ook de gemaakte afspraken als die

afwijken van de reguliere afspraken. Geleende spullen worden bij het stoppen van de opleiding teruggevraagd.

Bij de kunstacademie wordt er een formulier “groep musiceren in alternatieve context” ingevuld, voor de leerlingen die in het leerlingen orkest Mherimba en/of het harmonieorkest spelen.

Instrumentkeuze

De instrumentkeuze wordt niet door de leerling bepaald, maar door de vereniging. In de eerste plaats wordt gekeken welke instrumenten er nodig zijn binnen het orkest (mn. klarinet, trombone of beginnen op trompet en later switch naar trombone).

Wanneer leden die reeds binnen de harmonie meespelen, willen wisselen naar een ander instrument, dient dit altijd via bestuur/muziekcommissie te worden aangevraagd.

Mherimba

Leerlingen orkest met leerlingen uit de verenigingen Mheer, Banholt, Noorbeek en Eckelrade. Activiteit/Uitstapje leerlingen; is eenmaal per jaar voor alle leerlingen (max. leeftijd is 18 jaar) samen met de verenigingen die deelnemen aan Mherimba.

Alle leerlingen worden jaarlijks uitgenodigd bij het Nieuwjaarsconcert, daar worden ze voorgesteld aan het publiek en krijgen ze een kleine attentie aangeboden.

Alle leerlingen worden jaarlijks uitgenodigd bij het zomerconcert en voor de BBQ.

Tot slot

De opleidingscommissie wilt zich inzetten om kinderen/ jongeren te laten ontwikkelen in muziek, met als hoofddoel, kwalitatief goed opgeleide leden voor onze vereniging. Gezien de vergrijzing en ontgroening, is het van groot belang om zeker in deze groep te investeren, zodat wij ons gezamenlijk doel; het behouden van onze harmonie, ook in de toekomst, kunnen blijven nastreven.