In 1978 besloot de toenmalige blaaskapel, die voornamelijk het carnavalsgebeuren opluisterde, om ermee op te houden. Op dat moment was er in het dorp geen groep meer, die muzikaal de dorpsgebeurtenissen ondersteunde. Een groepje jongeren, dat al een paar jaar met muziek meetrok in de optocht besloot om als kapel te gaan fungeren. Zij noemden zich "De Bölkes", naar de bolhoedjes die zij droegen.

In de eerste jaren werd dan ook vooral opgetreden tijdens de carnavalsdagen en bij een bijzondere gebeurtenis in het dorp. In de loop der jaren echter werd onder het leiderschap van Bert Senden het repertoire aanzienlijk uitgebreid en met name de toen populaire Egerländer muziek deed het goed. Bovendien werden uniforme hesjes aangeschaft en werd de naam veranderd in de nu nog bestaande naam: "Bergweider Musikanten", naar de plaats, waar de harmoniezaal gebouwd is, in de volksmond 'de bergwei' geheten.

En met het uitbreiden van het repertoire en de frequentere repetities steeg het muzikale peil en de amusementswaarde van het orkest. Een logisch gevolg was, dat er meer opgetreden werd, ook naar buiten toe. Bovendien ondernam men concert/vakantie reizen. Zo ging de kapel vier maal naar Oostenrijk (tweemaal Hittisau, Stuben en Feldkirchen) en mede daardoor ontdekten vele Mheerdenaren voor het eerst het verre buitenland. Van de supporters, die de kapel toen vergezelden zouden velen nooit op vakantie zijn gegaan, als dit niet met zo'n gezelschap was gebeurd.

Zo had de kapel naast de muzikale en onderhoudende taak ook nog een andere functie. Legendarisch zijn de twee bezoeken aan Friesland, waar de kapel te gast was in het dorp Bakhuizen, en waar muzikaal geconcurreerd werd met gevestigde namen uit de Showbizz (o.a. Anita Meijer, De Havenzangers, Saskia en Serge). En het succes was ongekend, mede omdat het genre en de wijze van uitvoeren in Friesland toen nog niet bekend was. Later hebben de Friezen dat gekopieerd en met succes. De kapel uit Bakhuizen, die na het bezoek uit Mheer op dezelfde wijze aan de slag is gegaan , is een paar jaar later nationaal kampioen geworden en daar mogen de Bergweider Musikanten ook een beetje trots op zijn.

Talrijk zijn de optredens geweest op dansavonden, bij het frühshoppen en bij speciale gelegenheden. Natuurlijk heeft de kapel, net als iedere vereniging, in al de jaren van haar bestaan de nodige ups en downs gehad. De muziek, die gespeeld werd, raakte een beetje uit de mode; het modernere repertoire, zoals jazz en swing werd meer gevraagd, en het goed spelen daarvan eiste een bezetting, die niet voorradig was; de opkomst van (semi-)professionele orkesten in de regio; de tijdsinvestering naast alle ander verplichtingen in werk en vrije tijd; dit alles is er mede de oorzaak van dat er de laatste jaren minder opgetreden wordt en dat de voornaamste taak van de kapel weer in het dorp is komen te liggen. Niettemin is de kapel, waarvan de helft van de muzikanten al vanaf de oprichting lid is, nauwelijks weg te denken uit de dorpsgemeenschap, en het is dus te hopen, dat de kapel, in welke vorm dan ook, blijft bestaan. Hun enthousiasme waarmee ze spelen op diverse activiteiten schept echter veel vertrouwen voor de toekomst.

Op zondag 4 april 2004 vierden ze hun 25-jarig bestaansfeest.

De kapel staat onder leiding van Gerard Berndsen.