De Rabobank geeft ieder jaar een deel van hun winst aan verenigingen in het hele land. Zodat wij kunnen blijven doen wat we nu al doen: muziek maken!

Net zoals de vorige jaren doen wij weer mee met deze actie. Leden van de Rabobank kunnen stemmen van 05-10-2020 t/m 25-10-2020. Wij hopen ook dit jaar weer op uw stem!

Samen zorgen we ervoor dat we muziek kunnen blijven maken.

U kunt ons vinden onder de zoekopdracht harmoniezaal.

 

Met ontroering en grote dankbaarheid voor wat hij heeft betekend, hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons zeer gewaardeerd erelid en oud-beschermheer

Baron Degenhard de Loë

"D'r Baron" maakte sinds 1960 deel uit van onze vereniging als beschermheer en de laatste periode als erelid. Dit jaar zou hij zijn 60 jarig jubileum vieren. Een korte periode is hij ad interim-voorzitter van onze vereniging geweest. Na het overlijden van “de Barones” in 2017 wilde hij, ondanks zijn zwakke gezondheid, in zijn kasteel blijven wonen, alwaar hij vrijdag 7 augustus op 89-jarige leeftijd vredig is ingeslapen.  We houden hem in gedachten als een aimabel en betrokken persoon die als beschermheer en kasteelheer van zeer grote betekenis was voor onze vereniging en de gemeenschap van Mheer. Nooit hebben wij vergeefs een beroep op hem mogen doen.

Wij wensen zijn zonen en de overige familie heel veel sterkte met het dragen van dit grote verlies.

Bestuur, beschermheer, erevoorzitter, ereleden, eredirigent, dirigent, instructeur, leden en steuncomité

Koninklijke Harmonie St. Cecilia Mheer.

Kaarten zijn tevens te bestellen via de webshop: Kaarten Vastenaovends Konzèr

Naar aanleiding van de perikelen omtrent het Coronavirus en het voorkomen van verdere verspreiding hiervan, heeft het bestuur besloten om per direct hun verantwoording te nemen en alle activiteiten tot nader order af te gelasten. Dit betekent ook dat deelname aan het geplande federatieconcours op 17 april aanstaande niet door gaat.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Bestuur Koninklijke Harmonie St. Cecilia Mheer

Op zondag 12 januari 2020 wordt in Mheer een zeer succesvolle traditie voortgezet. Het jaarlijkse nieuwjaarsconcert is een begrip in de wijde omgeving en wordt zeer druk bezocht. En ook deze keer is er weer gezorgd voor een gevarieerd en muzikaal hoogstaand programma met diverse solisten.